Szkolenie maszynistów - Dobre praktyki - Informacje dla przedsiębiorców kolejowych - Urząd Transportu Kolejowego

Przyjazny Urząd
Bezpieczeństwo i Regulacja Rynku Kolejowego

Informacje dla przedsiębiorców kolejowych

Szkolenie maszynistów - Dobre praktyki

Urząd Transportu Kolejowego po konsultacjach ze środowiskiem zawodowym, przedstawia dobre praktyki w sprawie programu szkolenia dla uzyskania oraz rozszerzenia świadectwa (uzupełniającego) maszynisty.

Określają one niezbędne, minimalne wymagania dla uzyskania lub rozszerzenia świadectwa maszynisty.

Data publikacji 10.09.2012 / Krzysztof Rumniak
Data modyfikacji 07.02.2014 / Kamil Migała